Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”)...

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin...

Çekiliş ve Yarışmalar

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme...

ALDATICI REKLAMLAR

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Aldatıcı reklam, herhangi bir şekilde tüketicileri yanıltan veya yanıltması...

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR? 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun (“Kanun”) 6. Maddesi uyarınca, ticari...

İNTERNET ALAN ADLARI TAHSİSİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) uzun yıllardır Türkiye’de Nic.TR sistemi aracılığıyla ".tr" uzantılı alan adlarının tahsis ve...

POZİSYON MARKALARI

Ticari hayattaki gelişmeler Marka Hukuku’na da yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bunun bir örneği olarak “geleneksel olmayan markalar”...

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK); marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer bir işletmenin mal veya hizmetlerinden...

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ

24 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren

TÜRK HUKUKUNDA KARŞILAŞTIRMALI REKLAMLAR

Türk hukuku karşılaştırmalı reklam yapılmasına izin vermektedir ve 8 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin...