Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”)...

Econsumer.gov

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov is an initiative of the International Consumer Protection and...

PROTECTION OF UNREGISTERED TRADEMARKS

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir The trademark is the sign which enables the goods or services of a business to be...

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin...

Sweepstakes and Competitions

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Provided that they comply with the relevant legal regulations, chance-based...

Çekiliş ve Yarışmalar

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme...

MISLEADING ADVERTISEMENTS

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Misleading advertisement is a type of advertisement which may or does mislead the...

ALDATICI REKLAMLAR

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Aldatıcı reklam, herhangi bir şekilde tüketicileri yanıltan veya yanıltması...

İleti Yönetim Sistemi

İleti Yönetim Sistemi (İYS). Kayıt için son günler.

TRANSFER OF THE AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS

Authors who create intellectual and artistic works and their moral and economic rights concerning works which they created are regulated...

ESERLER ÜZERİNDEKİ MALİ HAKLARIN DEVRİ

Fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin meydana getirdikleri eserler üzerindeki mali ve manevi hakları, 5846 sayılı...

Mandatory Mediation in Consumer Disputes

The Law Amending the Civil Procedure Law and Certain Laws No. 7251 (“Amendment Law”) added “Article 73/A”, titled “Mediation as a...