Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”)...

Econsumer.gov

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov is an initiative of the International Consumer Protection and...

MISLEADING ADVERTISEMENTS

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Misleading advertisement is a type of advertisement which may or does mislead the...

ALDATICI REKLAMLAR

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Aldatıcı reklam, herhangi bir şekilde tüketicileri yanıltan veya yanıltması...

MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM

WHAT IS THE MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM ("IYS")? The real and legal persons who want to send commercial electronic messages (service...

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS)

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) NEDİR? 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun (“Kanun”) 6. Maddesi uyarınca, ticari...

DIGITAL SERVICES TAX

On October 24, 2019, a legislative proposal regarding the tax regulations for various sectors has been adopted by the Plan and Budget