PROTECTION OF UNREGISTERED TRADEMARKS

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir The trademark is the sign which enables the goods or services of a business to be...

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin...

Sweepstakes and Competitions

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Provided that they comply with the relevant legal regulations, chance-based...

Çekiliş ve Yarışmalar

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme...

POZİSYON MARKALARI

Ticari hayattaki gelişmeler Marka Hukuku’na da yeni yaklaşımlar getirmektedir. Bunun bir örneği olarak “geleneksel olmayan markalar”...

POSITION MARKS

The developments in business activities cause changes in Trademark Law, as well. In this respect, the non-traditional mark, also known as...

Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK); marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer bir işletmenin mal veya hizmetlerinden...