top of page
  • sucar4

Anayasa Mahkemesi’nden Reklam Kurulu’nun Ceza Yetkisini Daraltan Karar


Anayasa Mahkemesi, 13 Eylül 2023 tarihli kararı (2022/70 E. 2023/152 K.) ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun") 77. maddesi ile düzenlenen ticari reklam düzenlemelerine aykırı halinde Reklam Kurulu’nun uygulamakla yetkili olduğu erişim engeli yaptırımını iptal etmiştir. Karar, 27 Ekim 2023 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.


Bu doğrultuda, Kanun’un 77. maddesinin 12. fıkrasında “aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi hâlinde, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL vb. şeklinde) erişimin engellenmesine Reklam Kurulu tarafından karar verilebileceğini” ve “teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebileceğini” şeklinde öngörülen hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.


Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, iptal kararına gerekçe olarak, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü göstermektedir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, Reklam Kurulu’na tanınan yetki, ifade özgürlüğünü sınırı belli olmayacak şekilde daraltmaktadır. Bununla beraber, Reklam Kurulu’na tanınan yetkinin keyfi uygulamalara yol açabileceğini ve çekirdek haklar kapsamında olan ifade özgürlüğünü zedeleyebileceğini belirtmiştir. Erişim engelinin kapsamının açık bir şekilde belirtilmemiş olması ve ihlal durumunda erişime tekrar olanak sağlanacak sürenin gösterilmemiş olması, Mahkeme’nin merceği altına alınmıştır.


Ayrıca, kararın Resmî Gazete’de yayınlanmasından itibaren 9 ay sonra yürürlüğe gireceğine hükmedilmiştir. Böylece Ağustos 2024’ten itibaren, Kanun’da düzenlenen ticari reklamlara ilişkin düzenlemelere aykırılığın internet ortamı üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, Reklam Kurulu’nun ilgili siteye yönelik erişim engeli kararı vermesi veya erişimin engellenemediği durumlarda internet sitesine yönelik tamamen erişim engeli kararı vermesi söz konusu olmayacaktır.


Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Begüm Alara Şahinkaya, Göksu Tuğrul

5 views0 comments

Comments


bottom of page