top of page
  • egumus0

VERBIS'e Kayıt Şartlarında Değişiklik


Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) 06 Temmuz 2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararıyla Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğüne istisna getirilmesine kriter olarak kabul edilmiş olan “yıllık mali bilanço toplamı” tutarında, ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirme yapılmıştır.


İlgili kararla birlikte, daha önce Kurul’un 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararıyla yıllık mali bilanço toplamı bakımından 25 milyon Türk Lirası olarak belirlenen istisna sınırı, 100 milyon Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.


Bu doğrultuda, bugünden itibaren, “yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk Lirası’ndan az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” VERBIS’e kayıt yükümlülüğünden istisnadır.

Veri sorumluları, istisnaya tabii olup olmadıklarını değerlendirirken, yürürlük tarihinden (25 Temmuz 2023) itibaren verecekleri beyannameleri dikkate almalıdır.


Bu istisna, yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren veri sorumluları için belirlenmiştir ve yabancı veri sorumlularını kapsamamaktadır.

8 views0 comments

Comments


bottom of page