top of page
  • sucar4

Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü


22.04.2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği kapsamında, Türkiye E-Spor Federasyonu (“Federasyon”) tarafından hazırlanan “Türkiye E-Spor Federasyonu Ana Statüsü” (“Ana Statü”) 18 Kasım 2022 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.


Ana Statü, Federasyon’un genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, e-spor alanında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları ve Federasyon tarafından yürütülen bütün faaliyetlerde uyulması gereken usul ve esasları belirlemektedir.

Federasyon’un idari yapısını oluşturan organlar ve söz konusu idari organların görev ve yetkileri ile göreve seçilme yeterlilikleri ve seçim usulü de yine Ana Statü ile düzenlenmektedir.


Ana Statü ile Federasyon’un görev ve yetkileri sayılmış olup bu görev ve yetkilerden öne çıkanlar şunlardır:

  • Spor dalının (e-spor) ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

  • Yurt içi ve yurt dışında spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

  • Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen bütün müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.

  • Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izin vermek.

Ek olarak, Federasyon faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bu spor dalına ilişkin bütün yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran Federasyon yönetim kurulunun yetkili olduğu düzenlenmektedir.


Ana Statü’de Federasyon’a bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri ve diğer spor kulüplerinin, spor dalları ile spor anonim şirketlerinin, Federasyon’un görev alanına giren konularda Federasyon’a bağlı olacağı düzenlenmektedir. Düzenlemeye göre, söz konusu spor kulüpleri, il müdürlükleri ve spor anonim şirketleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından kayıt ve tescil edilecektir.


Ana Statü’de düzenlenen son önemli husus ise, katılmayı taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste 3 yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin, bu spor dallarına ilişkin tescillerinin ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edileceğine ilişkin düzenlemedir. Ana Statü’ye göre, tescilleri iptal edilen bu spor anonim şirketleri, yarışmalara katılamayacaklar ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemeyecekler.


Bu kapsamda, Türkiye’de oldukça geniş çaplı organizasyonlarla kendine yer bulan e-spor dalı bakımından getirilen bu hukuki düzenleme ile, yetki ve görevlerinin detayları ve sınırları belirlenen Federasyon, bağımsız bir yapı kazanmıştır.


Yazarlar: Burak Özdağıstanli, Bensu Özdemir, Ebru Gümüş

13 views0 comments

コメント


bottom of page