top of page
  • Bensu Özdemir

İleti Yönetim Sistemi

Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir


Elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen iletiler bakımından alıcılar tarafından verilen onayların hem hizmet sağlayıcılar hem de alıcılar tarafından erişilebilen tek bir veri tabanında toplanmasını amaçlayan İleti Yönetim Sistemi ("İYS"), 4 Ocak 2020 tarihinde hukuk sistemimize dahil edilmiştir. Hizmet sağlayıcıların İYS'ye kaydolmaları ve sistemlerini İYS ile entegre ederek alıcıların onaylarını İYS’ye aktarmaları için yönetmelikle belirlenen son tarih, 8 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 1 Aralık 2020'ye uzatılmış; alıcılar tarafından hizmet sağlayıcıların sisteme yüklediği onayların incelenmesi ve kontrol edilmesi için belirlenen son tarih ise 16 Ocak 2021’e ertelenmiştir.


1 Aralık 2020'den sonra, 16 Ocak 2021'e kadar alıcıların İYS’ye kaydedilen onayları kontrol edebilmek için yaklaşık 45 günü olacaktır. Alıcılar, 16 Ocak’a kadar İYS'ye kaydedilen onaylarını iptal etmezse bu tarihten sonra gönderilecek ticari elektronik iletiler geçerli olarak kabul edilecektir.


Ek olarak, yükümlülüklerinin 16 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle bu tarih aracı hizmet sağlayıcılar açısından da önem taşımaktadır. Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 11. maddesine göre aracı hizmet sağlayıcıları;


· ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin sistemlerini İYS ile uyumlaştırmalı,


· İYS’ye kaydolmayan hizmet sağlayıcılara ait ticari elektronik iletilerin gönderimini başlatmamalı,


· ticari elektronik ileti gönderimine başlamadan önce İYS üzerinden alıcıların onayının olup olmadığını kontrol etmeli ve İYS üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ileti gönderimini başlatmamalıdır.


Aynı zamanda, Yönetmelik’in 15. maddesine göre hizmet sağlayıcının talimatı doğrultusunda ileti gönderimini başlatan aracı hizmet sağlayıcının, şikâyet başvurularına konu iletilere ilişkin bilgi ve belge taleplerini İYS üzerinden on beş gün içinde yanıtlaması gerekmektedir.


Öte yandan aracı hizmet sağlayıcı, Yönetmelik’in 17/A maddesi uyarınca elektronik posta yoluyla gönderilen ticari elektronik iletiler bakımından yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda değildir.


Ticari elektronik ileti gönderen tüm hizmet sağlayıcıları, İYS'ye kaydolmak zorundadır. Ticaret Bakanlığı'nın bu yükümlülüğün kapsamına ilişkin açıklaması şu şekildedir; “Türkiye'de yerleşik olsun ya da olmasın, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilerin anılan mevzuat hükümlerine uygun davranması ve Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) kaydolması gerektiği değerlendirilmektedir”. Buna karşılık, Türkiye'de yerleşik olan ve olmayan hizmet sağlayıcılar için kayıt süreci farklılık arz etmektedir. Hizmet sağlayıcının MERSİS numarası varsa kayıt başvurusu “E-devlet” üzerinden yapılacaktır. Hizmet sağlayıcının MERSİS numarası olmaması durumunda (yabancı hizmet sağlayıcıları bakımından) ise, şu belgelerin sunulması gerekmektedir: (i) imza sirküleri- yetki belgesi, (ii) apostilli ticaret sicil sertifikası / ticari faaliyet sertifika. Belirtilen belgeler, İYS’nin iletişim adresine gönderilecek; kayıt işleminin sonraki adımları için İYS tarafından şirketle iletişime geçilecektir. Ancak kayıt işlemi sadece Türkçe olup, İYS şu anda yabancı dil seçeneği sunmamaktadır. Bu sebeple, kayıt sürecinin daha kolay ilerleyebilmesi için yabancı servis sağlayıcıların Türk bir temsilci aracılığıyla hareket etmesi tavsiye edilmektedir.


Tekrar etmekte fayda var ki, son tarih olan 1 Aralık 2020 yaklaşmışken; özellikle, hizmet sağlayıcıların İYS'ye kayıt ve alıcıların kabul onaylarını İYS'ye transfer etme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

32 views0 comments

Comments


bottom of page