top of page
  • Writer's pictureBurak Ozdagistanli

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ


24 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeler arasında Dijital Hizmet Vergisi Kanunu da (“Kanun”) bulunuyor. Kanuna göre; Türkiye’de dijital ortamda gelir elde eden yerli ve yabancı dijital hizmet sağlayıcıları gelirlerinin yüzde 7,5'i oranında vergi ödeyecekler. Cumhurbaşkanı’na ise vergi oranını hizmet türüne göre yüzde 100'e kadar çıkarma ya da yüzde 1'e kadar indirme yetkisi verilmiştir.


Kanuna göre Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat (hizmet sağlayıcısının bulunduğu ülkeden bağımsız olarak) dijital hizmet vergisine tabidir;


  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,

  • Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı,

  • Bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesi, izlenmesi, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi ve bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,

  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat,

  • Bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilecek aracılık hizmetleri.


Bu vergi Türkiye’de elde ettiği yıllık toplam geliri 20 milyon TL veya bu alanda dünya genelinde elde ettiği hasılatı 750 milyon Euro’yu aşan şirketlerden alınacaktır. Bu durumdan teknoloji devleri, oyun şirketleri ve istek üzerine video yayını yapan hizmetlerin etkileneceği açıktır.


Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital hizmet vergisini ödemeyen dijital hizmet sağlayıcılarına e-mail veya diğer bir iletişim yöntemiyle ihtar gönderebilecek ve bu dijital hizmet sağlayıcılarının isimlerini ve bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde ilan edebilecektir. İlandan itibaren 30 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen sağlayıcıların, hizmetlerine erişim Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teklifi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile erişim sağlayıcıları tarafından engellenir.


Dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de ikamet etmemesi durumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dijital hizmet vergisinin ödenmesi için gerekli tedbirleri alabileceği ve dijital hizmet vergisini aracı kurumlardan (bankalar, çevrimiçi ödeme platformları vb.) veya işleme taraf olan diğer kişilerden tahsil edebileceği hususlarına da dikkat edilmelidir.


Bu nedenle, Türkiye'deki kişilere hizmet sunan tüm dijital hizmet sağlayıcıların, Türkiye'de hizmet vermeye devam edebilmek için Kanun'un getirdiği yükümlülükleri gözden geçirmesi, vergi dairelerine gerekli bildirimleri yapması ve dijital hizmet vergisini ödemesi gerekmektedir.


Fotoğraf: geralt
Canva.com

110 views0 comments

Comentários


bottom of page