• Burak Ozdagistanli

Türkiye Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Adımlar Atıyor

Eng/Tur


Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 10 Mart 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Kanun, özellikle şirket kuruluşlarına ilişkin olarak getirdiği bir takım değişiklikler ile şirket kuruluş aşamalarındaki bürokrasiyi ve masrafları azaltıyor. Bu kapsamda şirketleri etkileyen önemli gelişmeler şunlar;


1- Torba Kanun'un yürürlüğe girmesi öncesinde, şirket kuruluşu için gerekli olan şirketi temsile yetkili kişilerin imza onayları ile şirket defterlerinin açılış onayları sadece noterler tarafından yapılabiliyordu. Kanun değişikliği ile artık bu işlemler sadece ticaret sicil müdürlükleri tarafından yapılabilecektir.


2- Şirketlerin kuruluş aşamasında nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25'inin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler için kaldırılmıştır. Bu şart anonim şirketleri için devam etmektedir.


Yukarıda bahsedilen bu değişiklikler bugün (15 Mart 2018) tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple bugün itibariyle Türkiye'de bir sermaye şirketi kurmanın kolaylaştırıldığını söyleyebiliriz.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”) bir girişimidir. ICPEN, adil ticaret uygulamaları yasaları ve d

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.

Çekiliş ve Yarışmalar

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme usulü uygulanan yarışmalara, ilgili hukuki düzenlemelere uygun olm