• Hatice Ekici Tağa

Türkiye'de Üretilen Ürünlere Etiket Zorunluluğu

ENG


Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Eylül 2018 tarih ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bu düzenlemeyle, üretim yeri Türkiye olan malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.


Ayrıca, etiketlere ek olarak tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi de zorunlu tutuldu.


Söz konusu yükümlüklere aykırı hareket edilmesi durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlık her bir aykırı işlem için 274 TL idari para cezası uygulayabilecektir.


Bu hükümler 3 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Bu değişiklik ile tüketici, ürünün ithal olup olmadığını, döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden doğrudan etkilenip etkilenmediğini ve ürün fiyatının ne zaman değiştiğini rahatlıkla anlayabilecektir.

71 views0 comments

Recent Posts

See All

Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”) bir girişimidir. ICPEN, adil ticaret uygulamaları yasaları ve d

Econsumer.gov

Authors: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov is an initiative of the International Consumer Protection and Enforcement Network (“ICPEN”). ICPEN is a network of governmental or

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.