• Hatice Ekici Tağa

Türkiye'de Üretilen Ürünlere Etiket Zorunluluğu

ENG


Ticaret Bakanlığı tarafından 18 Eylül 2018 tarih ve 30539 sayılı Resmi Gazete’de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bu düzenlemeyle, üretim yeri Türkiye olan malların etiketlerinde Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaretleri kullanma zorunluluğu getirildi. Etikette, malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de bulunması gerekecek.


Ayrıca, etiketlere ek olarak tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi de zorunlu tutuldu.


Söz konusu yükümlüklere aykırı hareket edilmesi durumunda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlık her bir aykırı işlem için 274 TL idari para cezası uygulayabilecektir.


Bu hükümler 3 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Bu değişiklik ile tüketici, ürünün ithal olup olmadığını, döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden doğrudan etkilenip etkilenmediğini ve ürün fiyatının ne zaman değiştiğini rahatlıkla anlayabilecektir.

81 views0 comments

Recent Posts

See All

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Öykü Su Sabancı Kumar, Türk Ceza Kanunu’nda “kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar” şeklinde tanımlan

Authors: Burak Özdagıstanli, Sümeyye Uçar, Öykü Su Sabancı The ongoing covid-19 pandemic dominated legal developments in 2021 as restrictions were maintained in order to mitigate its impact. In additi

Tescilli markaların koruma süresi, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (“SMK”) düzenlendiği üzere, başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve marka tescilli olduğu sürece, SMK’da yer alan özel korumad