• Burak Ozdagistanli

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: GDPR'a Uyum KVKK'ya Uyum Anlamına Gelmemektedir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 6 Kasım 2019'da yayımlanan duyuruda Kurum;


1- İncelemiş olduğu muhtelif web sitelerinde yer alan aydınlatma metinlerinde GDPR'a atıf yapıldığını,

2- Aydınlatma metinlerinde ve ilgili politikalarda GDPR'a uyum sağlandığı yönünde ifadeler bulunduğunu,

3- Bu ifadelerin KVKK'ya uyum için yeterli olmadığını,

4- Aydınlatma metinleri ve ilgili politikalarda öncelikle KVKK'ya uyum sağlandığının belirtilmesi gerektiğini ifade etmiştir.


Buna ek olarak Kurum, Aydınlatma metinlerinde asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması gerektiğini de tekrar hatırlatmıştır;


a- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi (Kanunun 5 ve 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanıldığının açıkça belirtilmesi)

e- İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları


Bu çerçevede Kurum, GDPR'a uyumun yeterli olmadığını ve KVKK'ya özel olarak bir çalışmanın yapılması gerektiğini tekrar belirtmiştir.

49 views0 comments

Recent Posts

See All

Econsumer.gov

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Econsumer.gov, Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı'nın (“ICPEN”) bir girişimidir. ICPEN, adil ticaret uygulamaları yasaları ve d

TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretlerdir.

Çekiliş ve Yarışmalar

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Türkiye’de şansa dayalı oyunlar ile bilgi, beceri veya yeteneğe dayalı eleme usulü uygulanan yarışmalara, ilgili hukuki düzenlemelere uygun olm