• Burak Ozdagistanli

Kişisel Verileri Koruma Kurumu: GDPR'a Uyum KVKK'ya Uyum Anlamına Gelmemektedir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 6 Kasım 2019'da yayımlanan duyuruda Kurum;


1- İncelemiş olduğu muhtelif web sitelerinde yer alan aydınlatma metinlerinde GDPR'a atıf yapıldığını,

2- Aydınlatma metinlerinde ve ilgili politikalarda GDPR'a uyum sağlandığı yönünde ifadeler bulunduğunu,

3- Bu ifadelerin KVKK'ya uyum için yeterli olmadığını,

4- Aydınlatma metinleri ve ilgili politikalarda öncelikle KVKK'ya uyum sağlandığının belirtilmesi gerektiğini ifade etmiştir.


Buna ek olarak Kurum, Aydınlatma metinlerinde asgari olarak aşağıdaki hususların bulunması gerektiğini de tekrar hatırlatmıştır;


a- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

d-Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi (Kanunun 5 ve 6 ncı maddesinde yer alan işleme şartlarından hangisine dayanıldığının açıkça belirtilmesi)

e- İlgili kişinin Kanunun 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları


Bu çerçevede Kurum, GDPR'a uyumun yeterli olmadığını ve KVKK'ya özel olarak bir çalışmanın yapılması gerektiğini tekrar belirtmiştir.

52 views0 comments

Recent Posts

See All

Yazarlar: Hatice Ekici Tağa, Burak Özdağıstanli, Sümeyye Uçar, Öykü Su Sabancı Kumar, Türk Ceza Kanunu’nda “kazanç amacıyla icra edilen ve kâr ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar” şeklinde tanımlan

Authors: Burak Özdagıstanli, Sümeyye Uçar, Öykü Su Sabancı The ongoing covid-19 pandemic dominated legal developments in 2021 as restrictions were maintained in order to mitigate its impact. In additi

Authors: Burak Özdagıstanli, Sümeyye Uçar, Bensu Özdemir Natural or legal persons who process personal data under the Law on Personal Data Protection with no. 6698 (“DPL”) must register to the Data Co