top of page
  • Writer's pictureBurak Ozdagistanli

İstenmeyen Elektronik Ticari İletiler İçin 2017’de Kesilen Ceza Tutarı 13.7 Milyon TL'yi Buldu

Eng/Tur

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2017 yılı içerisinde istenmeyen elektronik ticari iletiler için verilen idari para cezası tutarı 13.700.000 Türk Lirası’nı aştı. Bu idari para cezası, söz konusu iletilerin hedefi olan kişilerce yapılan 368.915 şikâyet sonucu verildi.


2016 yılı ile kıyaslandığında şikâyet sayısında %53, idari para cezası miktarında ise %63’lük bir artışın olduğu gözleniyor[1]. Bu artış bizce iki hususa işaret ediyor; 1- Vatandaşların istenmeyen ticari elektronik iletiler karşısında sahip olduğu haklar konusunda her geçen gün daha da bilinçleniyor ve, 2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı istenmeyen elektronik iletiler kapsamındaki başvuruları çok ciddiye alıyor. Bu sebeple ticari elektronik ileti gönderen tarafların bu mesajları göndermeden önce çok dikkatli olması gerekiyor. Aşağıda ticari elektronik ileti göndermeyi planlayanların dikkat etmesi gereken hususları bulabilirsiniz;

1- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında sadece “ticari elektronik iletiler” düzenlenmektedir. Bu sebeple posta veya broşür gönderme şeklindeki tanıtım faaliyetleri bu kapsama girmemektedir.


2- Ticari Elektronik İleti, “telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri” şeklinde tanımlanmaktadır.


3- Genel bir kural olarak, ticari elektronik ileti göndermeden öne alıcının onayını almak gerekmektedir. Bu onay elektronik veya yazılı olarak alınabilir. Eğer onay yazılı olarak alınmış ise, onay ile birlikte ıslak imza da aranmaktadır. Eğer onay elektronik olarak alınıyor ise, onayın alındığı bilgisi, reddetme imkânı da tanınmak suretiyle, alıcının elektronik iletişim adresine aynı gün içinde iletilmelidir. Buna ek olarak alıcının elektronik iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderilerek onay talebinde bulunulamaz.


4- Onay, herhangi bir hizmetin veya avantajın sunulması için ön şart olarak öne sürülemez. Eğer onay elektronik ortamda kutucukların işaretlenmesi yoluyla alınıyorsa, kutucuklar önceden işaretli olarak alıcı karşısına çıkarılamaz.


5- Alıcıya, her ileti ile birlikte iletiyi reddetme hakkı verilmelidir. Reddetme hakkının kullanılması için gerekli adres, link veya numara ile iletiyi gönderenin bilgileri her iletide yer almalıdır. İletilerin reddedilmesine ilişkin talebin göndericiye ulaşmasından itibaren 3 gün içerisinde bu talep yerine getirilmelidir.


6- Aşağıdaki hallerde alıcının onayı aranmaz;


· Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için,

· Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, satın alma ve teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletiler ile hizmet sağlayıcıya ilgili mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında ,

· İleti içeriğinin kanundan doğan bir bildirimi yerine getirmek için kullanılması durumunda,

· Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için, ve

· Sermaye piyasasına ilişkin mevzuat uyarınca aracılık faaliyetinde bulunan şirketlerce müşterilerine bilgilendirme amaçlı gönderilen ticari elektronik iletiler için.

144 views0 comments

Comments


bottom of page